Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS sessionssal, plan 3,5, Kungsgatan 55, Borås

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-04-21, protokoll.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2022-04-26 10.49

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Handlingar och föredragningslista

6.1 Information – Presentation av yttrandet ang. trafikprogram

6.2 Information – Skyfallsplanen

6.3 Information – Presentation av förslag angående initiativärendet

6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Viared 16:29

7.2 Yttrande över beslutsförslag naturreservat- Gåshult

9.1 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

10.1 Yttrande över remiss trafikprogram.

10.2 Detaljplan för Viskafors, Viskarhult 2:68 m.fl.

10.3 Detaljplan för Sandared, del av Sandared 1:89 m.fl.

12.1 Behovsutredning för MKNs ansvarsområde för år 2022-2024

12.2 Granskning av BSs arbete med barnkonventionen

12.3 Uppdrag som inte ingår i budget T1 2022

12.4 Centralt tillkommande kostnader

12.5 Månadsrapport mars 2022

12.6 Delegeringsordning

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut mars 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-04-21, föredragningslista.pdf Pdf, 540.3 kB. 540.3 kB 2022-04-13 15.52
Miljö och konsumentnämnden 2022-04-21, handlingar.pdf Pdf, 25.6 MB. 25.6 MB 2022-04-13 15.53


Alternativa förslag och protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 1 Alternativt beslutsförslag M+KD.pdf Pdf, 77.6 kB. 77.6 kB 2022-04-26 10.54
10 1 PROTOKOLLSANTECKNING M KD.pdf Pdf, 82.6 kB. 82.6 kB 2022-04-26 10.54
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-04-21 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol