Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-06-20, protokoll.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2022-06-23 14.23

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Handlingar och föredragningslista

6.1 Information – Luftrapport från Luft i Väst

6.2 Information – Arbetet med myndighetssamverkan

6.3 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Tämta-Holmen 1:3

7.2 Strandskyddsdispens Sundholmen 2:1

7.3 Strandskyddsdispens Hunghult 2:29 m.fl.

7.4 Strandskyddsdispens Viared 8:79

7.5 Strandskyddsdispens Kråkered 2:94

9.1 *Åtgärd enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

9.2 *Yttrande till förvaltningsrätten

9.3 *Yttrande till förvaltningsrätten

10.1 Detaljplan för Hulta, Hultabacke 1, Hultabackegatan 2

10.2 Detaljplan för Svaneholm, Bogryd 4:7

11.1 Kurser och konferenser etc.

12.1 Sommardelegation -strandskyddsärenden

12.2 Månadsrapport maj 2022

12.3 Uppdatering av attestregler

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut maj 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-06-20, föredragningslista.pdf Pdf, 734 kB. 734 kB 2022-06-14 15.45
Miljö och konsumentnämnden 2022-06-20, handlingar.pdf Pdf, 38.6 MB. 38.6 MB 2022-06-17 15.08

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt förslag Mitt-S, Tämta-Holmen 1_3.pdf Pdf, 250.8 kB. 250.8 kB 2022-06-21 15.37
Alternativt förslag M + KD, Viared 8_79.pdf Pdf, 79.7 kB. 79.7 kB 2022-06-21 15.37
Alternativt förslag M + KD, Tämta-Holmen 1_3.pdf Pdf, 107.2 kB. 107.2 kB 2022-06-21 15.37
Alternativt förslag M + KD, Sundholmen 2 _1.pdf Pdf, 116.2 kB. 116.2 kB 2022-06-21 15.38
Alternativt förslag M + KD, kråkered 2_94.pdf Pdf, 83.1 kB. 83.1 kB 2022-06-21 15.38
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-06-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol