Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-08-30, protokoll.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2022-09-08 09.48

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Handlingar och föredragningslista

6.1 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

6.2 Klimatrapport

6.3 Budget 2023 - planeringsunderlag

6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Yttrande över överklagat ärende, Kråkered 2:94

7.2 Strandskyddsdispens Bosnäs 3:1

7.3 Ändring inom nuvarande tillstånd Hedared vindkraftpark

9.1 * Yttrande till förvaltningsrätten

10.1 Motion - det mullrar i oasen, bullerplank Annelundsparken

12.1 Intern kontrollplan och riskanalys 2023

12.2 Månadsrapport juli 2022

12.3 Budget 2023 - planeringsunderlag

12.4 Taxor för tillståndsenhetens lagområden

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-08-30, föredragningslista.pdf Pdf, 203.3 kB. 203.3 kB 2022-08-24 13.12
Miljö och konsumentnämnden 2022-08-30, handlingar.pdf Pdf, 51.5 MB. 51.5 MB 2022-08-25 10.45

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt förslag, yttrande Kråkered 2 94, M + KD.pdf Pdf, 109.4 kB. 109.4 kB 2022-09-08 09.38
Karta till alternativt förslag, yttrande Kråkered 2 94, M + KD.pdf Pdf, 234.3 kB. 234.3 kB 2022-09-08 09.38
Protokollsanteckning Budget 2023, M+KD.pdf Pdf, 86.2 kB. 86.2 kB 2022-09-08 09.39
Protokollsanteckning Budget 2023, SD.pdf Pdf, 106.4 kB. 106.4 kB 2022-09-08 09.39
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-08-30 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol