Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-09-20, protokoll.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-10-18 08.21

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Handlingar och föredragningslista

6.1 Utåtriktat arbete, ferieungdomar, allmänt läge – Konsument Borås

6.2 Dagvatten och VA-tjänster, kommunens hantering

6.3 Strandskyddsdispenser

6.4 Revidering av miljöbalkstaxa 2023

6.5 Tertial 2 2022

6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Tosseryd 1:62

7.2 Strandskyddsdispens Viared 8:61

7.3 Strandskyddsdispens Liden 1:6

7.4 Strandskyddsdispens Halla 1:1

7.5 Strandskyddsdispens Viared 9:48

9.1 *Ändring i tillstånd

9.2 *Ansökan om försäljningstillstånd tobaksvaror

10.1 Detaljplan för Fingersvampen 1, 2 och 3

10.2 Detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl.

10.3 Yttrande över – Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared

10.4 Miljörapport Tertial 2 2022.

10.5 Yttrande över – Rätt för klimatet SOU 2022:21

12.1 Revidering av Miljöbalkstaxa 2023

12.2 Taxa för prövning av strandskydd och dispenser

12.3 Tertial 2 2022

12.4 Remiss – Utredning ny samhällsbyggnadsorganisationen

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-09-20, föredragningslista.pdf Pdf, 736.3 kB. 736.3 kB 2022-09-14 10.18
Miljö och konsumentnämnden 2022-09-20, handlingar.pdf Pdf, 39.2 MB. 39.2 MB 2022-09-15 10.45

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alternativt förslag M + KD, Viared 8_61.pdf Pdf, 90.5 kB. 90.5 kB 2022-09-23 07.47
Alternativt förslag M + KD, Liden 1_6.pdf Pdf, 137.2 kB. 137.2 kB 2022-09-23 07.47
Alternativt förslag M + KD, Liden 1_6, Karta.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2022-09-23 07.48
Alternativt förslag Mitt-S, Halla 1_1.pdf Pdf, 221.9 kB. 221.9 kB 2022-09-23 07.48
Alternativt förslag M + KD, Viared 9_48.pdf Pdf, 89.2 kB. 89.2 kB 2022-09-23 07.48
Alternativt förslag M+KD, Ändring i tillstånd.pdf Pdf, 187.1 kB. 187.1 kB 2022-09-23 07.48
Protokollsanteckning M+KD, ändring i tillstånd.pdf Pdf, 135.9 kB. 135.9 kB 2022-09-23 07.49
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-09-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol