Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-10-25, protokoll.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2022-11-01 13.31

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Handlingar och föredragningslista

6.1 Borås Stads arbete kopplat till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, 2016-2021

6.2 Borås Stads Miljöprogram

6.3 Taxa för prövning och tillsyn av strandskydd och dispenser

6.4 *Delegationsbeslut, alkohol

6.5 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Boanäs 1:21

7.2 Strandskyddsdispens Boanäs 1:14

7.3 Strandskyddsdispens Påtorp 1:17 och 1:1

7.4 Strandskyddsdispens Malryd S:4

7.5 Återlämnande av tillsynsansvar för kommande vindkraftspark i Hedared

9.1 *Ansökan om serveringstillstånd

9.2 *Ansökan om serveringstillstånd

10.1 Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern m.fl.

10.2 Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 m.fl.

10.3 Ändring av detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl.

10.4 Borås Stads Miljöprogram

10.5 Ansökan om klimatkompensationsmedel

11.1 Ansökan naturvårdsfond, Sjötorp 1:3

12.1 Taxa för prövning av strandskydd och dispenser

12.2 Program mot hemlöshet

12.3 Uppdatering av attestregler

12.4 Månadsrapport september 2022

12.5 Förslag på datum för nämndmöten 2023

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut september 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-10-25, föredragningslista.pdf Pdf, 610.6 kB. 610.6 kB 2022-10-18 11.47
Miljö och konsumentnämnden 2022-10-25, handlingar.pdf Pdf, 59.7 MB. 59.7 MB 2022-10-19 10.10

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-24] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-10-25 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol