Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-12-13, protokoll.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2022-12-16 11.06

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Handlingar och föredragningslista

6.1 Arbetet med barnkonventionen

6.2 Mandatperioden - sammanfattning

6.3 Naturvårdsfonden - sammanfattning

6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Boanäs 1:3

7.2 Strandskyddsdispens Hunghult 2:19

8.1 Livsmedelssanktionsavgift

8.2 Livsmedelssanktionsavgift

9.1 *Anmälan om ändrat serveringstillstånd

9.2 *Yttrande till förvaltningsrätten

9.3 *Yttrande till förvaltningsrätten

10.1 Ansökan klimatkompensationsfond.

12.1 Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser

12.2 Månadsrapport november 2022

12.3 Uppdatering av attestregler

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut november 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-12-13, föredragningslista.pdf Pdf, 739.9 kB. 739.9 kB 2022-12-06 13.46
Miljö och konsumentnämnden 2022-12-13, handlingar.pdf Pdf, 25.6 MB. 25.6 MB 2022-12-08 10.32

Alternativa förslag och protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslutsförslag Mitt-S Hunghult 2_19.pdf Pdf, 289.5 kB. 289.5 kB 2022-12-16 11.07
Bilaga till Mitt-S beslutsförslag, Beslutskarta Hunghult 2_19.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2022-12-16 11.08
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-18] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-12-13 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol