Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-01-24, protokoll.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2023-01-27 11.57

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-01-24, föredragningslista.pdf Pdf, 518.7 kB. 518.7 kB 2023-01-18 11.53
Miljö och konsumentnämnden 2023-01-24, handlingar.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2023-01-19 12.18

Föredragningslista

 • 6.1 Samrådsärende – Vindkraftspark i Rångdedala m.m.
 • 6.2 Gässlösa, slamlagun
 • 6.3 Behovsutredning miljöförvaltningen
 • 6.4 Budget 2023
 • 6.5 Verksamhetsplan för 2023, Miljö- och naturvård
 • 6.6 Kontrollplan för livsmedelskontroll
 • 6.7 Verksamhets- och tillsynsplan för tillståndsenheten 2023
 • 6.8 Allmän introduktion, Miljö- och konsumentnämnden samt miljöförvaltnignen
 • 6.9 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 8.1 Kontrollplan för livsmedelskontroll
 • 9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten
 • 9.2 *Yttrande till förvaltningsrätten
 • 9.3 Revidering av riktlinjer för alkoholservering
 • 9.4 Verksamhets- och tillsynsplan 2023
 • 10.1 Detaljplan för Hulta, Femman 43, Rondo
 • 12.1 Prisuppräkning taxor, tillståndsenheten
 • 12.2 Tillägg i alkoholtaxan
 • 12.3 Verksamhetsmått 2023
 • 12.4 Budget 2023
 • 12.5 Uppdatering av attestregler
 • 12.6 Lokalbehovsplan
 • 12.7 Behovsutredning
 • 13.1 Kurser och konferenser etc.
 • 14.1 Delegeringsbeslut december 2022
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-01-24 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol