Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-03-21, protokoll.pdf Pdf, 591.5 kB. 591.5 kB 2023-03-27 10.01

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-03-21, föredragningslista.pdf Pdf, 318.3 kB. 318.3 kB 2023-03-16 14.08
Miljö och konsumentnämnden 2023-03-21, handlingar.pdf Pdf, 30.3 MB. 30.3 MB 2023-03-16 15.25

Föredragningslista

  • 6.1 Miljömål, vad händer efter 2022
  • 6.2 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
  • 10.1 Uppföljning Miljömål tertial 3, Miljöförvaltningen
  • 12.1 Hantering av stadsbidrag
  • 12.2 Månadsrapport februari 2023
  • 12.3 Byte av tid och plats för nämndmöte 2023-04-18
  • 13.1 Kurser och konferenser etc.
  • 14.1 Delegeringsbeslut februari 2023
  • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-03-21 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol