Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Hindåsgården, Hindås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-04-18, protokoll, ny.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-04-21 13.58

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-04-18, föredragningslista.pdf Pdf, 470.4 kB. 470.4 kB 2023-04-14 11.42
Miljö och konsumentnämnden 2023-04-18, handlingar.pdf Pdf, 124.9 MB. 124.9 MB 2023-04-17 12.26

Föredragningslista

 • 6.1 Naturvårdsfonden: historik, exempel, inkomna ansökningar, äskande om utökat anslag m.m.
 • 6.2 Fakturor från miljöförvaltningen till andra kommuner, samt förtydligande projektredovisning
 • 6.3 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 9.1 * Åtgärd mot serveringstillstånd
 • 9.2 * Ansökan om serveringstillstånd
 • 9.3 * Anmälan om förändring av PBI
 • 10.1 Uppföljning miljömål tertial 3, Miljöförvaltningen
 • 11.1 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Sölebo 2:12
 • 11.2 Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden, Skänstad 7:21 och 7:57
 • 11.3 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Bogryd 1:56
 • 11.4 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Passaren 5
 • 11.5 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Vängtorp 4:2
 • 11.6 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond.
 • 11.7 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Osdal 2:21
 • 11.8 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Skrapered 1:90
 • 11.9 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Halla 1:2
 • 11.10 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Skänstad 2:13
 • 11.11 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Stavared 1:11
 • 11.12 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Änden 1:4
 • 11.13 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond
 • 11.14 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Lönnhult 1:15
 • 12.1 Revidering av delegationsordning
 • 12.2 Delegationsbeslut i Borås Stad
 • 12.3 Förslag - fortsatta medel myndighetssamverkan
 • 12.4 Uppdatering av attestantförteckning
 • 12.5 Månadsrapport mars 2023
 • 12.6 Uppdrag som inte ingår i budget T1 2023
 • 12.7 Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 2023
 • 12.8 Gemensamt reglemente för KS och övriga nämnder i Borås Stad
 • 13 Kurser och konferenser etc.
 • 14.1 Delegeringsbeslut mars 2023
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-04-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol