Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-05-16, protokoll.pdf Pdf, 848.9 kB. 848.9 kB 2023-05-19 14.24

Handlingar och föredragingslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-05-16, föredragningslista.pdf Pdf, 445.4 kB. 445.4 kB 2023-05-10 16.06
Miljö och konsumentnämnden 2023-05-16, handlingar.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2023-05-05 16.06

Föredragningslista

 • 6.1 Delegationsärende 2023-853 och 2021-3634
 • 6.2 Kostnader naturvårdsfond
 • 6.3 NKI
 • 6.4 Tertial 1 2023
 • 6.5 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 8.1 Sanktionsavgift livsmedel
 • 8.2 Sanktionsavgift livsmedel
 • 9.1 * Ansökan om serveringstillstånd
 • 10.1 Uppföljning miljömål tertial 3, Miljöförvaltningen
 • 11.1 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Sandhults-Nabben 1:8
 • 11.2 Ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden, Krökling 1:11
 • 11.3 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Halla 1:1
 • 11.4 Ansökan om bidrag, naturvårdsfond, Dannike-Rydet 1:9
 • 12.1 Remiss – Program mot hedersrelaterat våld
 • 12.2 Tertial 1 2023
 • 13 Kurser och konferenser etc.
 • 14.1 Delegeringsbeslut april 2023
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-05-16 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol