Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-06-19 kl 17.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-06-19, protokoll.pdf Pdf, 932.3 kB. 932.3 kB 2023-06-22 14.36

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2023-06-19, föredragningslista.pdf Pdf, 506.8 kB. 506.8 kB 2023-06-14 08.25
Miljö och konsumentnämnden 2023-06-19, handlingar.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2023-06-14 11.37

Föredragningslista

 • 6.1 Delegationsärende 2023-1298 och 2023-677
 • 6.2 Vite – klagomål inomhusmiljö
 • 6.3 Luftrapport från IVL
 • 6.4 Initiativärende ”utöka personalstyrkan på Budget- och skuldrådgivning
 • 6.5 Initiativärende ”Hantering av kontrollskuld på livsmedelskontroll
 • 6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • 7.1 Vite – klagomål inomhusmiljö
 • 7.2 Remiss – Betänkandet värdet av vinden
 • 9.1 * Ansökan om serveringstillstånd
 • 10.1 Uppföljning av Borås Stads Miljömål T3 2022
 • 12.1 Remiss –Program för nationella minoriteter
 • 12.2 Behovsutredning 2024-2026
 • 12.3 Uppdatering av attestförteckning, juni 2023
 • 12.4 Månadsrapport maj 2023
 • 12.5 Val av politiker till Luft i Väst - justering
 • 12.6 Organisationsförändring stödfunktioner MF
 • 14.1 Delegeringsbeslut maj 2023
 • 14.2 Inkomna skrivelser
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-06-19 kl 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol