Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Protokoll Miljö- och konsumentnämndens sammanträde 2023-12-18 Pdf, 463.6 kB.

Handlingar och ärendelista

Handlingar Miljö- och konsumentnämnden 2023-12-18 Pdf, 8 MB.

Ärendelista

  • Informationsärenden
  • Åtgärdskrav för hälsoskyddsverksamhet
  • Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
  • Verksamhets- och tillsynsplan för Tillståndsenheten 2024
  • Miljöförvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 2024-2026
  • Uppdatering attestregler, december 2023
  • Budget 2024 för Miljö- och konsumentnämnden
  • 10-dagars ekonomisk uppföljning per november 2023
  • Kurser och konferenser
  • Anmälningsärenden

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2023-12-18 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol