Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-01-25

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-01-25.pdf Pdf, 275.1 kB. 275.1 kB 2022-01-26 09.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Överförmyndarnämnden den 2022-01-25.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-01-19 11.35

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
5. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
6. Vitesföreläggande Sekretess
7. Anmälan om behov av god man Sekretess
8. Lokalbehovsplan 2023-2025
9. Remiss Revidering av Borås Stads styr-och ledningssystem
10. Granskning av Borås Stads hantering av Coronapandemin
11. Anmälningsärenden

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-04] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-01-25

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol