Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-04-19

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, plan 5, möteslokal Säven

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-04-19.pdf Pdf, 487.4 kB. 487.4 kB 2022-04-20 13.31
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2022-04-19.pdf Pdf, 195.6 kB. 195.6 kB 2022-04-13 15.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 5. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 6. Vitesföreläggande Sekretess
 7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess
 9. Vitesföreläggande Sekretess
 10. Vitesföreläggande Sekretess
 11. Vitesföreläggande Sekretess
 12. Samtycke till drivande av rörelse Sekretess
 13. Vitesföreläggande Sekretess
 14. Ansökan om samtycke till uthyrning av lägenhet i andra hand Sekretess
 15. Vitesföreläggande Sekretess
 16. Vitesföreläggande Sekretess
 17.  
 18. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 19. Anmälningsärenden
 20. Övriga frågor


Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-04-19

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol