Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-05-17

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-05-17.pdf Pdf, 333.6 kB. 333.6 kB 2022-05-18 13.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2022-05-17.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2022-05-11 12.01

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Samtycke till försäljning av bostadsrätt i dödsbo Sekretess
5. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
6. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
7. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
8. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
9. Budgetuppföljning tertial 1 2022
10. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021
11. Remiss Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen
12. Ansökan om stöd till Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF
13. Anmälningsärenden
14. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-05-17

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol