Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-06-14

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-06-14.pdf Pdf, 446 kB. 446 kB 2022-06-15 16.55

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2022-06-14.pdf Pdf, 152.9 kB. 152.9 kB 2022-06-08 13.50

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
5. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
6. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
8. Utdömande av vite Sekretess
9. Vitesföreläggande Sekretess
10. Samtycke till omplacering av medel Sekretess
11. Samtycke till omplacering av medel Sekretess
12. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
13. Anmälningsärenden
14. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-06-14

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol