Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-10-18

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2022-10-18.pdf Pdf, 512.2 kB. 512.2 kB 2022-10-19 07.51

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse till Överförmyndarnämndens sammanträde 2022-10-18.pdf Pdf, 375.7 kB. 375.7 kB 2022-10-17 10.30

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 7. Entledigande av ställföreträdare och byte av ställföreträdare Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess
 9. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 10. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 11. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 12. Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto Sekretess
 13. Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto Sekretess
 14. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 15. Mötesordning
 16. Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2023
 17. Kvittering av försändelser och paket
 18. Anmälningsärenden
 19. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-10-18

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol