Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-11-15

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2022-11-15.pdf Pdf, 406.9 kB. 406.9 kB 2022-11-16 14.17
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse till Överförmyndarnämndens sammanträde den 2022-11-15.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2022-11-09 15.37

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
 5. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 6. Vitesföreläggande Sekretess
 7. Vitesföreläggande Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess
 9. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto Sekretess
 10. Remiss Program mot hemlöshet
 11. Remiss Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
 12. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 13. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-16] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-11-15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol