Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2022-12-13

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll från Överförmyndarnämnden 2022-12-13 digital signatur.pdf Pdf, 394.4 kB. 394.4 kB 2022-12-14 08.16

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse till Överförmyndarnämnden den 2022-12-13.pdf Pdf, 390.8 kB. 390.8 kB 2022-12-09 06.47

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Vitesföreläggande Sekretess
 5. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 6. Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med mera
 7. Kvittering av försändelser och paket
 8. Attesträtt 2023
 9. Fråga om förhöjt vite
 10. Anmälningsärenden
 11. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2022-12-13

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol