Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2023-01-24

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2024-01-23.pdf Pdf, 475.4 kB. 475.4 kB 2024-01-24 12.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmytndarnämnden den 2023-01-24.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-01-18 15.10

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 5. Begäran om byte av ställföreträdare Sekretess
 6. Vitesföreläggande Sekretess - Utgår
 7. Vitesföreläggande Sekretess
 8. Utdömande av vite Sekretess
 9. Vitesföreläggande Sekretess
 10. Utdömande av vite Sekretess
 11. Utdömande av vite Sekretess
 12. Anmälan om behov av god man Sekretess
 13. Anmälan om behov av god man Sekretess
 14. Arvode till nämndledamot vid deltagande i utbildning
 15. Lokalbehovsplan 2024-2026
 16. Ekonomisk redogörelse
 17. Nämndbudget 2023
 18. Anmälningsärenden
 19. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-01-24

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol