Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2023-04-18.pdf Pdf, 589.1 kB. 589.1 kB 2023-04-19 08.53

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse till Överförmyndarnämnden den 2023-04-18.pdf Pdf, 222.2 kB. 222.2 kB 2023-04-13 10.22

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Vitesföreläggande Sekretess
 5. Vitesföreläggande Sekretess
 6. Vitesföreläggande Sekretess
 7. Vitesföreläggande Sekretess
 8. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
 9. Ansökan om samtycke av försäljning av fastighet Sekretess
 10. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 11. Vitesföreläggande Sekretess
 12. Vitesföreläggande Sekretess
 13. Vitesföreläggande Sekretess
 14. Vitesföreläggande Sekretess
 15. Vitesföreläggande Sekretess
 16. Vitesföreläggande Sekretess
 17. Vitesföreläggande Sekretess
 18. Vitesföreläggande Sekretess
 19. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
 20. Vitesföreläggande Sekretess
 21. Vitesföreläggande - utgår
 22. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 23. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 24. Vitesföreläggande Sekretess
 25. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
 26. Vitesföreläggande Sekretess
 27. Avskrivning av ansökan om uttag Sekretess
 28. Avskrivning av ansökan om uttag Sekretess
 29. Avskrivning av ansökan om uttag Sekretess
 30. Vitesföreläggande - utgår
 31. Vitesföreläggande - utgår
 32. Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)
 33. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 34. Anmälningsärenden
 35. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-04-18 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol