Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden protokoll 2023-10-17.pdf Pdf, 301.3 kB. 301.3 kB 2023-10-18 11.05

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2023-10-17.pdf Pdf, 271.2 kB. 271.2 kB 2023-10-11 13.05

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Anmälan om behov av ställföreträdare
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare
 6. Anmälan om behov av ställföreträdare
 7. Anmälan om behov av ställföreträdare
 8. Samtycke till försäljning av fastighet
 9. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 10. Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar
 11. Delegationsbeslut
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-10-17 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol