Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2024-01-23.pdf Pdf, 475.4 kB. 475.4 kB 2024-01-24 12.14

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2024-01-23.pdf Pdf, 573.2 kB. 573.2 kB 2024-01-17 13.04

Ärendelista

1.Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
5. Vitesföreläggande Sekretess
6. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
8. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
9. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
10. Samtycke till samäganderättsavtal S ekretess
11. Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med mera
12. Lokalbehovsplan planperiod 2025-2029
13. Ekonomisk redogörelse
14. Delegationsbeslut
15. Anmälningsärenden
16. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-22] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2024-01-23 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol