Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Tid:
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Beslut och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-28 protokoll Pdf, 413.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här.
Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Ärendelista

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-28 ärendelista Pdf, 188.8 kB.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten i ärenden som rör myndighetsutövning till exempel ärenden om bygglov, ingripanden och detaljplaner. Övriga delar av sammanträdet är öppet för allmänheten.

Allmänhetens frågestund kl. 13

På Allmänhetens frågestund har du möjlighet att ställa frågor till politikerna. Anmäl dig i receptionen i Stadshuset senast kl. 13. Du kommer bli hämtad i receptionen och visad till sammanträdessalen. Meddela gärna i förväg om du vill delta på frågestunden till: samhallsbyggnad@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-27] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2022-06-28 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol