Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-03-26 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2024-03-20 16.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2024-03-26 kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2024-03-20 16.41

Ärendelista

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Servicekontorets Personalekonomisk redovisning 2023 Dnr 2024-00040 1.2.4.1
 5. Yttrande över remiss: Överenskommelsen om samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad Dnr 2024-00045 1.1.3.1
 6. Ekonomisk avstämning
 7. Redovisning av Delegationsbeslut 2024-03-26 Dnr 2024-00036 1.1.3.1
 8. Redovisning av informationsärenden 2024-03-26 Dnr 2024-00034 1.1.3.1
 9. Redovisning av anmälningsärenden 2024-03-26 Dnr 2024-00047 1.1.3.1
 10. Övriga frågor
 11. Avslut av nämnd
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-05] Servicenämnden , sammanträde 2024-03-26 14.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol