Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Borås Kongress

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2022-08-24 Kallelse samt handlingar.pdf Pdf, 13.4 MB.

1. Nämndens öppnande

2. Val av justerare

3. Föredragning och ajournering

4. Remiss: Miljöprogram

5. Intern kontroll 2023; Riskanalys och plan

6. Budget 2023:1

7. Ekonomisk avstämning

8. Delegationsbeslut

9 . Informationsärenden

10. Anmälningsärenden

11. Övriga frågor

12. Avslut av nämnd


Blommor i Stadsparken i Borås

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-08-24 08.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol