Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2022-09-21 Kallelse samt handlingar Pdf, 20.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Nämndens öppnande

2. Val av justerare

3. Föredragning och ajournering

4. Remiss riktlinjer för kulturmiljövården

5. Remiss: Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska matsvinnet

6. Remiss strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

7. Remiss: Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark

8. Miljörapport T2

9. Budgetuppföljning Tertial 2

10. Uppdrag som ej ingår i budget

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022

12. Delegationsbeslut

13 . Informationsärenden

14. Anmälningsärenden

15. Övriga frågor

16. Avslut av nämnd

Parkbänk i höstsol i Borås

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-09-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol