Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Annelundsvillan, Borås

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2022-12-15 Kallelse samt handlingar Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Nämndens öppnande

2. Val av justerare

3. Föredragning och ajournering

4. Servicenämndens mötesplan 2023

5. Ekonomi

6. Delegationsbeslut

7. Informationer

8. Anmälningsärenden

9. Övrigta frågor

10 Avslut av nämnd

Beslut och protokoll

Servicenämnden 2022-12-15 Protokoll Pdf, 254.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Servicekontorets personal skottar framför Orangeriet i december

Foto: Jan Kansanen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-02] Servicenämnden , sammanträde 2022-12-15 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol