Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämnden, sammanträde

Syftet med nämndens verksamhet är att inom vissa områden tillhandahålla tjänster till övriga kommunens nämnder och bolag. Det är exempelvis skötsel och underhåll av gator och vägar, ledningsnät för vatten och avlopp och kommunens fastigheter. Verksamheten hanterar även fordon, förråd och verkstäder samt admininstrativ service (IT, redovisning, personal- och löneadministration).

Tid:
Plats: Annelundsvillan

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Servicenämnden 2023-12-14 Protokoll Pdf, 423 kB.

Bilaga 1 Protokollsanteckning-SD-Nämndsbudget-2024-servicenämnden Pdf, 88.7 kB.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2023-12-14 kallelse samt handlingar Pdf, 1 MB.

Ärendelista

  1. Nämndens öppnande
  2. Val av justerare
  3. Föredragning och ajournering
  4. Nämndbudget 2024
  5. Ekonomisk avstämning
  6. Delegationsbeslut 2023-11-15
  7. Informationsärenden 2023-11-15
  8. Anmälningsärenden 2023-11-15
  9. Övriga frågor
  10. Avslut av nämnd
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-20] Servicenämnden , sammanträde 2023-12-14 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol