Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden_2023-10-23_protokoll.pdf Pdf, 298.6 kB. 298.6 kB 2023-10-26 13.11
Alternativt förslag (SD) - revidering av kostpolicy.pdf Pdf, 63.1 kB. 63.1 kB 2023-10-26 13.12

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2023-10-23 kallelse och handlingar .pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-10-20 07.54

Ärendelista

 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Upprop och val av protokolljusterare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Förvaltningen informerar
 6. IVO - Begäran om yttrande (sekretess)
 7. Månadsuppföljningar ekonomi 2023
 8. Olycksförsäkringar Sociala omsorgsnämnden
 9. Bidrag från Stiftelsen G E Ågren
 10. Remiss: Revidering av kostpolicy 2023
 11. Remiss: Riktlinjer för säkerhetsskydd
 12. Arvode för ledamöter vid utbildning
 13. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 14. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023
 15. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-10] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2023-10-23 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol