Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2023-06-28 Pdf, 471.1 kB.

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-06-28 Pdf, 23.6 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information om dataskydd
 5. Förvaltningen informerar
 6. Information om Borås stads skogar
 7. Jakträttskontrakt - Gåshult
 8. Tekniska nämndens budget 2024
 9. Ekonomiuppföljning maj 2023
 10. Redovisning av delegationsbeslut
 11. Anmälningsärenden juni 2023
 12. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-06-28 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol