Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Anslagsbegäran Viskans park 2024
 6. Revidering av Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbetet
 7. Tekniska nämndens lokalbehovsplan 2025-2029 med utblick till 2034
 8. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning
 9. Anmälningsärenden januari 2024
 10. Redovisning av delegationsbeslut
 11. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-01-18] Tekniska nämnden , sammanträde 2024-01-24 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol