Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

OBS! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-02-23 Pdf, 348.6 kB.

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Uppföljning av intern kontroll 2021
 5. Redovisning av synpunkter januari-december 2021
 6. Remiss- Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
 7. Remiss- Riktlinjer beställar-/utförarmodellen
 8. Samråd för detaljplan för Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet), Borås Stad
 9. Remiss av promemorian Parkering av elsparkcyklar
 10. Årsredovisning 2021
 11. Anmälningsärenden
 12. Redovisning av delegationsbeslut
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-02-23 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol