Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-03-30 Pdf, 282.9 kB.

Protokoll Tekniska nämnden 2022-03-30 Omedelbar justering Pdf, 266.8 kB.

Handlingar och föredragningslista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Ekonomiuppföljning februari 2022
 5. Remiss Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 6. Remiss Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
 7. Remiss: Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap
 8. Remiss: Förslag till bildande av Naturreservat Gåshult
 9. Statusrapport dataskydd och informationssäkerhet 2021
 10. Återrapportering- Ordförandebeslut uppföljning av internkontrollplan
 11. Val av ny ordinarie politiker till Gatuberedningsgrupp
 12. Anmälningsärenden
 13. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-03-30 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol