Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Värdshuset Hwitan, Falkenberg

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-05-18 Pdf, 290.1 kB.

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Ekonomiuppföljning, Tertial 1 2022
 5. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
 6. Remiss: Trafikprogram
 7. Remiss- Reglemente för kommunalt bidrag till nybyggnad och iståndsättning samt underhåll av enskilda vägar
 8. Remiss- Regler för riksfärdtjänst
 9. Remiss- Taxa för boendeparkering
 10. Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning
 11. Anmälningsärenden
 12. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-05-18 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol