Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-06-29 Pdf, 266.7 kB.

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Ekonomiuppföljning maj 2022
 5. Information om Tekniska nämndens budget 2023:1
 6. Information om Vattensäker kommun
 7. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 för Tekniska nämnden
 8. Anställning av avdelningschef på Persontransportavdelningen- (Skrivelsen publiceras den 29 juni 2022)
 9. Initiativärende angående Streetbasket i Stadsparken (KD)
 10. Anmälningsärenden juni 2022
 11. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-06-29 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol