Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-08-24 Pdf, 574.7 kB.

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Information om Kritik på teknik
 5. Ekonomiuppföljning juli 2022
 6. Tekniska nämndens budget 2023
 7. Intern kontrollplan 2023 inklusive riskanalys
 8. Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2022
 9. Motion- Det mullrar i oasen (KD)
 10. Remiss: Miljöprogram
 11. Ansökan om donationsmedel från Thoréns Stiftelsen 2022
 12. Ansökan om donationsmedel från Stiftelse Borås Kommunstyrelses Samfond B 2022
 13. Ansökan om donationsmedel från Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad 2022
 14. Ansökan om donationsmedel från Sigge Williamssons donation B till naturpark 2022
 15. Granskning av detaljplan för Viskaholm 2, Borås
 16. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
 17. Svar på initiativärende angående Streetbasket i Stadsparken (KD)
 18. Anmälningsärenden
 19. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-08-24 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol