Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-11-24 Pdf, 277.4 kB.

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Tekniska nämnden 2022-11-24 Pdf, 3 MB.

Föredragningslista

  1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
  2. Godkännande av föredragningslista
  3. Förvaltningen informerar
  4. Ekonomiuppföljning oktober 2022
  5. Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
  6. Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet
  7. Gallring av Tekniska nämndens handlingar- skolskjutshandlingar
  8. Anmälningsärenden november 2022
  9. Redovisning av delegationsbeslut november 2022


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-11-24 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol