Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-08-23 Pdf, 25.4 MB.

Föredragningslista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2023
 6. Intern kontroll 2024 inklusive riskanalys
 7. Information om Akademiplatsen
 8. Motion: Hantering av synpunkter och felanmälan
 9. Remiss- Personalpolitiskt program
 10. Remiss - Arbetsmiljöpolicy
 11. Tekniska nämndens budget 2024
 12. Ekonomiuppföljning Juli 2023
 13. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
 14. Ansökan om donationsmedel från Thoréns Stiftelse 2023
 15. Ansökan om donationsmedel från Stiftelse Borås Kommunstyrelses Samfond B 2023
 16. Ansökan om donationsmedel från Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad 2023
 17. Ansökan om donationsmedel från Sigge Williamssons donation B till naturpark 2023
 18. Samråd - Detaljplan för Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan, Borås stad.
 19. Redovisning av delegationsbeslut
 20. Anmälningsärenden Augusti 2023
 21. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-08-23 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol