Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-09-20 Pdf, 13.3 MB.

Föredragningslista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Boråsförslaget: UTOMHUSGYM FÖR ALLA PÅ NORRBY!!
 6. Initiativärende från Vänsterpartiet om skyltar i Stadsparken
 7. Revisionen besöker Tekniska nämnden
 8. Digitaliseringsplan
 9. Boråsförslaget: Gångbro i Svaneholm
 10. Boråsförslag Skapa ett riktigt studentcampus
 11. Boråsförslaget: Gång och cykelväg från Buxbomen till Stora vägen i Fristad
 12. Boråsförslaget: Belysning Skänstarundan, Dalsjöfors
 13. Boråsförslag: Tillgängligt för alla!
 14. Boråsförslaget: Gång och cykelväg på Bäckeskogsgatan
 15. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2023
 16. Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 17. Remiss- Revidering av kostpolicyn
 18. Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2023
 19. Åtgärdsplan för nyttjade av buffert 2023
 20. Remiss: Borås Stads Uppförandekod
 21. Information om uppdragsdialog
 22. Redovisning av delegationsbeslut
 23. Anmälningsärenden september 2023
 24. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-09-20 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol