Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal

Ärendelista

 1. Val av justerare

 2. Godkännande av föredragningslista

 3. Anmälningsärenden 2024-01-23
  Dnr 2023-00052 1.1.3.0
 4. Budget 2024 för Valnämnden
  Dnr 2023-00056 1.2.4.1
 5. Årsredovisning 2023 för Valnämnden
  Dnr 2023-00059 1.2.4.1
 6. Intern kontroll Valnämnden: Uppföljning 2023.
  Dnr 2023-00060 1.2.3.2
 7. Förtidsröstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00021 1.4.3.0
 8. Mobil förtidsröstningslokal, Valbussens platser och schema, EU-valet 2024
  Dnr 2023-00055 1.4.3.2
 9. Vallokaler för Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00020 1.4.3.0
 10. Placering av valsedlar samt valsedelsdistribution i samband med valet till Europaparlamentet 2024.
  Dnr 2024-00006 1.4.3.2
 11. Ersättning till tjänstepersoner i Borås Stad som hjälper till med valet utöver sin ordinarie tjänst
  Dnr 2023-00049 1.4.3.2
 12. Ledsagning för personer med beviljad insats att ta sig till förtidsröstningslokalen/vallokalen i EU-valet 2024
  Dnr 2023-00058 1.4.3.2
 13. Lokalbehovsplaner Valnämnden, planperiod 2025-2029
  Dnr 2023-00051 1.2.4.1
 14. Deltagande i kurser och konferenser för Valnämnden 2024
  Dnr 2024-00007 2.3.2.2
 15. Övrigt

 16. Nästa sammanträde

 17. Ajournering

 

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-17] Valnämnden , sammanträde 2024-01-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol