Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Beslut och protokoll

Protokollet publiceras här efter att det har justerats.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelista

 

Valnämndens handlingar 2024-03-05 Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.

 1. Val av justerare

 2. Godkännande av föredragningslista

 3. Workshop, riskanalys och intern kontrollplan 2025
  Dnr 2024-00024 1.2.3.2
 4. Anmälningsärenden 2024-03-05
  Dnr 2024-00020 1.1.3.0
 5. Delegationsordning för Valnämnden 2024-03-05
  Dnr 2024-00021 1.4.3.2
 6. Röstningslokaler med begränsat tillträde, plats och tid, EU-valet 2024
  Dnr 2024-00011 1.4.3.2
 7. Valsedlar till förtidsröstning med begränsat tillträde samt ambulerande röstmottagning.
  Dnr 2024-00013 1.4.3.2
 8. Mobil förtidsröstningslokal, Valbussens platser och schema, EU-valet 2024
  Dnr 2023-00055 1.4.3.2
 9. Vallokaler för Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00020 1.4.3.0
 10. Propagandaregler för förtidsröstnings- och vallokaler, EU-valet 2024
  Dnr 2024-00010 1.4.3.2
 11. Godkännande av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna vid valet till Europaparlamentet 2024.
  Dnr 2024-00016 1.4.3.2
 12. Godkännande av röstmottagare för valdagen vid valet till Europaparlamentet 2024.
  Dnr 2024-00015 1.4.3.2
 13. Ambulerande röstmottagning vid valet till Europaparlamentet 2024.
  Dnr 2024-00017 1.4.3.2
 14. Utbetalning av milersättning till ordförande/vice ordförande som levererar röster
  Dnr 2024-00022 1.4.3.2
 15. Framställan från Valnämnden om upplåtelse av Stadshushallen
  Dnr 2024-00019 2.6.4.1
 16. Kvittering av förtidsröster som levereras av PostNord
  Dnr 2023-00050 1.4.3.2
 17. Svar på remiss: Nya avfallsföreskrifter
  Dnr 2024-00009 3.3.3.1
 18. Nämndrapport personuppgiftsbehandling
  Dnr 2024-00023 1.2.4.1
 19. Övrigt

 20. Nästa sammanträde
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-11-17] Valnämnden , sammanträde 2024-03-05 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol