Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde 2022-12-06 18.00

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-06] Valnämnden, sammanträde 2022-12-06 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol