Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Beslut och protokoll

Valnämndens protokoll 2023-02-28 Pdf, 264.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Valnämndens handlingar 2023-02-28 Pdf, 10 MB.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden 2023-02-28, dnr 2022-00078 1.1.3.1
 3. Sammanträdesdagar för Valnämnden 2023, dnr 2022-00064 1.1.3.1
 4. Attestrutiner för Valnämnden för mandatperioden 2022-2026, dnr 2022-00074 1.2.4.2
 5. Utvärdering av allmänna valen 2022, dnr 2023-00005 1.4.3.1
 6. Årsredovisning 2022 för Valnämnden, dnr 2022-00076 1.2.4.1
 7. Intern kontroll Valnämnden: Uppföljning 2022, dnr 2023-00002 1.2.3.2
 8. Budget 2023:2 för Valnämnden, dnr 2022-00075 1.2.4.1
 9. Svar på remiss: Reglemente för Valnämnden, dnr 2023-00006 1.1.4.2
 10. Svar på remiss- Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad,
  dnr 2023-00007 1.1.4.0
 11. Ajournering
 12. Nästa sammanträde
 13. Övrigt
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Valnämnden , sammanträde 2023-02-28 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol