Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Beslut och protokoll

Valnämndens protokoll 2023-05-23 Pdf, 474.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Valnämndens handlingar 2023-05-23 Pdf, 42.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Anmälningsärenden 2023-05-23 Dnr 2023-00008 1.1.3.1
 4. Workshop intern kontrollplan och riskanalys 2024 Dnr 2023-00026 1.2.3.2
 5. Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll. Dnr 2023-00027 1.2.3.2
 6. Tertial 1 2023 för Valnämnden Dnr 2023-00025 1.2.4.1
 7. Svar på Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad Dnr 2023-00009 1.1.3.0
 8. Valdistriktsindelning för Europaparlamentsvalet 2024 Dnr 2023-00022 1.4.3.0
 9. Utkast på vallokaler för Europaparlamentsvalet 2024 Dnr 2023-00020 1.4.3.0
 10. Utkast på förtidsröstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024 Dnr 2023-00021 1.4.3.0
 11. Svar på remiss - Program mot hedersrelaterat våld Dnr 2023-00012 1.1.3.1
 12. Ansökan om bidrag för att främja valdeltagandet i samband med EU-valet 2024. Dnr 2023-00024 1.4.3.2
 13. Omvärldsbevakning riksdagsvalet i Finland 2023-04-02 Dnr 2023-00028 1.4.3.0
 14. Ajournering
 15. Övrigt
 16. Nästa sammanträde
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Valnämnden , sammanträde 2023-05-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol