Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Beslut och protokoll

Valnämndens protokoll 2023-08-28 Pdf, 377.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande bilagor till protokollet

Handlingar och ärendelista

Valnämndens handlingar 2023-08-28 Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Anmälningsärenden 2023-08-28
  Dnr 2023-00030 1.1.3.25
 4. Valnämndens budget 2024
  Dnr 2023-00018 1.2.4.1
 5. Projekt ökat valdeltagande i samband med EU-valet 2024
  Dnr 2023-00032 1.4.3.0
 6. Ansökan om bidrag för att främja valdeltagandet i samband med EU-valet 2024
  Dnr 2023-00024 1.4.3.2
 7. Intern kontrollplan och riskanalys 2024 för Valnämnden
  Dnr 2023-00019 1.2.3.2
 8. Attestrutiner för Valnämnden för mandatperioden 2022-2026
  Dnr 2022-00074 1.2.4.2
 9. Förtidsröstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00021 1.4.3.0
 10. Vallokaler för Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00020 1.4.3.0
 11. Svar på remiss: Borås Stads Uppförandekod
  Dnr 2023-00023 1.1.3.1
 12. Svar på remiss: Personalpolitiskt program för Borås Stad
  Dnr 2023-00033 1.2.2.0
 13. Svar på remiss: Borås Stads Arbetsmiljöpolicy
  Dnr 2023-00034 1.2.2.1
 14. Svar på remiss: Borås Stads Kostpolicy
  Dnr 2023-00038 1.1.3.1
 15. Reviderad dokumenthanteringsplan för Valnämnden
  Dnr 2023-00039 2.1.0.2
 16. Ajournering
 17. Övrigt
 18. Nästa sammanträde
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Valnämnden , sammanträde 2023-08-28 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol