Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås

Beslut och protokoll

Valnämndens protokoll 2023-11-13 Pdf, 343.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Valnämndens handlingar 2023-11-13 Pdf, 6 MB.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Delegationsbeslut 2023-11-13
  Dnr 2023-00045 1.1.3.0
 4. Anmälningsärenden 2023-11-13
  Dnr 2023-00041 1.1.3.0
 5. Deltagande i kurser och konferenser för Valnämnden 2023
  Dnr 2023-00048 2.3.2.2
 6. Tertial 2 2023 för Valnämnden
  Dnr 2023-00043 1.2.4.1
 7. Arvodesnivåer till röstmottagare i samband med EU-valet 2024
  Dnr 2023-00047 1.4.3.2
 8. Rutiner inför rekrytering av röstmottagare i samband med EU-valet 2024
  Dnr 2023-00044 1.4.3.0
 9. Förtidsröstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00021 1.4.3.0
 10. Vallokaler för Europaparlamentsvalet 2024
  Dnr 2023-00020 1.4.3.0
 11. Sammanträdesdagar för Valnämnden 2024
  Dnr 2023-00046 1.1.3.1
 12. Övrigt
 13. Nästa sammanträde
 14. Ajournering
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Valnämnden , sammanträde 2023-11-13 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol