Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-01-19 protokoll.pdf Pdf, 289.5 kB. 289.5 kB 2022-01-20 10.26

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-01-19 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 287 kB. 287 kB 2022-01-19 16.41


Föredragningslista

  • Upprop och val av justerande person
  • Fastställande av föredragningslista
  • Beslut om att tillfälligt stänga Vård- och äldrenämndens öppna mötesplatser
  • Beslut om att inte utföra vissa beviljade insatser med anledning av bemanningssituationen
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-19] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-01-19 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol