Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-03-29 protokoll .pdf Pdf, 535.9 kB. 535.9 kB 2022-03-31 16.01
Initiativärende (SD): Förkorta kötiden till Vård- och äldreboende i Borås.pdf Pdf, 61.9 kB. 61.9 kB 2022-03-31 16.07

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-03-29 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2022-03-29 14.52


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning februari 2022
 • Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021
 • Rapportering av Vård- och äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar 2021
 • Uppföljning av förenklat beslutsfattande
 • Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Driftentreprenad av Vård- och omsorgsboenden
 • Anmälningsärenden 2022-03-29
 • Delegationsbeslut 2022-03-29
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-03-29 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol