Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-11-29 beslut och protokoll.pdf Pdf, 381.9 kB. 381.9 kB 2022-12-01 12.58

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-11-29 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-11-23 15.56
Initiativärende Moderaterna Använd Nationellt hemtjänstindex för att utveckla hemtjänsten.pdf Pdf, 27.5 kB. 27.5 kB 2022-11-24 12.32


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning oktober 2022
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 3 2022
 • Återtagande av tilldelningsbeslut: Förnyad upphandling av vård- och omsorgsboende
 • Hjärtstartare
 • Yttrande över remiss om riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare
 • Anmälningsärenden 2022-11-29
 • Delegationsbeslut 2022-11-29
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-11-29 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol